2017 Division Champions


Champions
U9 Girls 7v7 RedChampion: Inter Atlanta FC 08G Blues EliteFinalist: DDYSC 08 Wolves Elite
U9 Boys 7v7 RedChampion: NTH NASA 08BFinalist:
U10 Girls 7v7 RedChampion: LSA SHARKS: GOLDFinalist:
U10 Girls 7v7 BlueChampion: Finalist: Rapids 07 Girls
U10 Boys 7v7 RedChampion: NTH NASA 07BFinalist: Roswell Santos Blue 07
U10 Boys 7v7 BlueChampion: Athens United 07 GoldFinalist: MAYS Buckhead 07B
U11 Girls 9v9 RedChampion: LSA 06 GoldFinalist: NTH Tophat 06 Navy
U11 Girls 9v9 BlueChampion: NTH Tophat 06 WhiteFinalist: NTH TopHat 06 White North
U11 Boys 9v9 RedChampion: UFA Norcross 06B PremierFinalist: GA Rush Boys Academy 06 Blue
U11 Boys 9v9 BlueChampion: NTH NASA '06 BLUEFinalist:
U12 Girls 11v11 RedChampion: Finalist: Santos Blue
U12 Girls 9v9 RedChampion: NTH Tophat 05 NavyFinalist: NTH Tophat 05 White
U12 Girls 9v9 BlueChampion: Smyrna SC 2005 Girls RedFinalist: LSA 05 White
U12 Boys 11v11 RedChampion: Atlanta Fire 2005 EliteFinalist: Inter Atlanta FC 05B Blues Elite
U12 Boys 11v11 BlueChampion: GA Rush Boys Academy 05 BlueFinalist: Inter Atlanta FC 05B Blues Premier
U12 Boys 9v9 RedChampion: UFA Norcross 05B PremierFinalist:
U12 Boys 9v9 BlueChampion: Finalist:

© 2020 SincSports   |   Privacy Policy