2019 Division Champions


Champions
2009-10 Samba (7v7)Champion: PBFC 09/10 GirlsFinalist:
2008 Samba (9v9)Champion: Hoover 08 Lady PhantomsFinalist:
2009 Copa (9v9)Champion: 09 Lady Lobos Rush BlueFinalist: AFC Lightning 09 Girls Gold
2007 Copa (9v9)Champion: Finalist: Louisiana Cosmos Force
2007 Samba (9v9)Champion: NTH Tophat North 07 NavyFinalist: SMSC Elite 07G Venom
2007 Tango (9v9)Champion: Attack 07 Black IIFinalist: 08 Lady Lobos Rush Blue
2006-07 Copa (11v11)Champion: NFC MFCY 06G StormFinalist: 07 Lady Lobos Rush White
2005-06 Tango (11v11)Champion: Attack 05 WhiteFinalist: OconeeFC 2006
2004-05 Copa (11v11)Champion: TSC 05G PremierFinalist: Auburn Thunder 04 Girls

© 2021 SincSports   |   Privacy Policy