2019 Division Champions


     
2009-10 Samba (7v7)Champion: PBFC 09/10 GirlsFinalist:  
2008 Samba (9v9)Champion: Hoover 08 Lady PhantomsFinalist:  
2009 Copa (9v9)Champion: 09 Lady Lobos Rush BlueFinalist:  
2007 Copa (9v9)Champion:  Finalist:  
2007 Samba (9v9)Champion: NTH Tophat North 07 NavyFinalist: SMSC Elite 07G Venom
2007 Tango (9v9)Champion: Attack 07 Black IIFinalist: 08 Lady Lobos Rush Blue
2006-07 Copa (11v11)Champion:  Finalist: 07 Lady Lobos Rush White
2005-06 Tango (11v11)Champion:  Finalist: OconeeFC 2006
2004-05 Copa (11v11)Champion: TSC 05G PremierFinalist: Auburn Thunder 04 Girls

© 2024 SincSports    |    Privacy Policy    |    Cookie Policy